Vozila

Za Vašu potpunu sigurnost

Svjesni ste činjenice da svako motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost. Ugovaranjem police osiguranja štitite sebe i svoju obitelj, svoje vozilo, ali i druge sudionike u prometu, od posljedica mogućeg nesretnog slučaja.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Iako je osiguranje od automobilske odgovornosti obvezno ugovoriti za svako vozilo, važno je odabrati dobrog osiguravateljnog partnera koji će odgovoriti na sve Vaše potrebe za kvalitetnom zaštitom. Ugovaranje police automobilske odgovornosti u ADRIATIC osiguranju štiti Vas od odgovornosti prema trećim osobama u slučaju:

 • tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe
  Valja napomenuti da se u treće osobe ubrajaju pješaci i osobe u drugom vozilu, ali i putnici koji su u Vašem automobilu.
 • uništenja, odnosno oštećenja stvari
  Mi kao osiguravatelj preuzimamo rizik i time Vas štitimo od financijske odgovornosti. Također, jamčimo naknadu štete trećim osobama, a koju ste Vi prouzročili upravljajući Vašim motornim vozilom u zemlji i inozemstvu.

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području Bosne i Hercegovine i zemalja članica Sustava zelene karte, osim u slučajevima kada je drugačije ugovoreno. Na polici osiguranja od automobilske odgovornosti moguće je ugovoriti i dodatne, proširene osiguravateljne programe i time osigurati dodatnu zaštitu Vama, Vašim putnicima i Vašem vozilu.

Bonus

Pravo na bonus odnosi se na vlasnika, odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimka je prijenos vlasništva vozila na nasljednika unutar članova uže obitelji, odnosno supružnike, djecu ili roditelje, pravo na određeni premijski stupanj prenosi se na nasljednika.
Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađeni ste bonusom. Nakon prve godine osiguranja stječete bonus od 10%, a za svaku sljedeću godinu bez prijavljene štete po 5%. Maksimalan bonus po polici od AO je 50%.

klsjdajsdhaksjdhasj

Dodatna osigurateljna zaštita

Kako biste dodatno zaštitili sebe, svoje suputnike i vozilo, na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorite i proširena pokrića i uživajte u bezbrižnoj vožnji.

Za sigurnu i bezbrižnu vožnju, osigurajte sebe kao vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja. Nudimo Vam mogućnost odabira visine osigurane svote u skladu s Vašim potrebama.

Ovom policom osigurani ste:

 • za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim i drugim vozilima
 • pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice koji su u neposrednoj vezi s motornim vozilima u prometu
 • pri radu na priključnom stroju kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu
 • pri manipulaciji vozilom koje je u neposrednoj vezi s prometom.

Osigurani rizici:

 • smrt od nesreće
 • trajni invaliditet, bilo da je riječ o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika nastalom kao posljedica nesretnog slučaja i utvrđenom nakon završenog liječenja
 • troškovi bolničkog liječenja.

U slučaju da ste kao vozač krivi ili suodgovorni za nastalu prometnu nesreću, garantiramo Vam naknadu štete koju ste pretrpjeli zbog tjelesnih ozljeda. Svota pokrića iznosi do 50.000 KM po jednom štetnom događaju.

Osiguranje zaštite stečenog bonusa kod obnove police osiguranja od automobilske odgovornosti u ADRIATIC osiguranju.

Vama i putnicima u Vašem vozilu pruža:

 • osiguranje u slučaju nezgode
 • brzu i stručnu pomoć na cesti tijekom cijele godine.

ADRIATIC asistenciju ugovorite na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ili auto kaska na svim prodajnim mjestima ADRIATICA.

Nudimo Vam osiguranje svih prozorskih stakala na vozilu kao dodatnu mogućnost na polici obveznog osiguranja. Ostvarenje prava ne utječe na Vaš do tada stečeni bonus.