Vozila

Za Vašu potpunu sigurnost

Kasko osiguranje

Što napraviti u slučaju kada u trenutku manje nepažnje, sami izazovemo nezgodu, a troškovi popravka dosegnu vrtoglave iznose?! I što kada se dogodi krađa i naša imovina nepovratno nestane? Tada je najčešće prekasno za razmišljanje što smo mogli na vrijeme učiniti i time izbjeći ili barem umanjiti financijski gubitak.

Kasko osiguranje nadoknađuje materijalne štete na osiguranom vozilu u slučaju:

 • krađe, provalne krađe i razbojstva kada ste Vi prouzročili prometnu nesreću ili ste suodgovorni za nesreću
 • oštećenja vozila bez Vašeg znanja
 • pada ili udarca nekog predmeta
 • oluje, tuče i udara groma
 • požara, eksplozije i drugih ugovorenih rizika.

Potpuno kasko osiguranje

Potpuno kasko osiguranje pokriva štete prouzročene oštećenjem, uništenjem ili nestankom osiguranog vozila, odnosno drugih osiguranih stvari u i na vozilu, nakon ostvarenja osiguranih rizika.

U okviru potpunog kasko osiguranja, mogu se zaključiti dvije vrste, a koje pokrivaju iste rizike:

 • potpuno kasko osiguranje
 • potpuno kasko osiguranje - kasko povjerenja.

Potpuni kasko:

 • može se ugovoriti za sve grupe premija u premijskom sustavu
 • može se ugovoriti osiguranje bez franšize, ali i s franšizom u iznosima: 1%, 2%, 3%, 4%, 5% od cijene novog vozila opterećene carinom i porezima
 • uz potpuno kasko osiguranje, može se zaključiti i osiguranje od rizika loma cjeline, odnosno loma radnoga uređaja za određene vrste vozila te osiguranje prtljage i drugih stvari u vozilu za određene vrste vozila
 • za svaku godinu bez štete odobravamo bonus na polici potpunog kasko osiguranja.

Potpuni kasko - kasko povjerenja

Potpuno kasko osiguranje i kasko povjerenja dvije su varijante potpunog kaska koje pokrivaju iste rizike. Ipak, postoje određene razlike između ove dvije vrste potpunog kasko osiguranja:

 • kasko povjerenja može se zaključiti samo za osobne automobile i teretna vozila
 • kod kaska povjerenja, franšiza se obvezno ugovara, a može se ugovoriti u iznosima 15%, 20%, 25%, 30% od iznosa svake štete po kojoj postoji obveza naknade
 • obzirom na obvezno ugovaranje franšize premija osiguranja je povoljnija
 • na kasko povjerenja se ne primjenjuju odredbe Uvjeta o bonusu i malusu.

Što je franšiza?

Znate li da nižu premiju kasko osiguranja možete ostvariti ugovaranjem franšize?

Prilikom ugovaranja franšize, osiguranik preuzima dio štete, ali mu se i premija osiguranja proporcionalno smanjuje. Kod kasko osiguranja uvijek se radi o odbitnoj franšizi čiji iznos ovisi o vrsti kaska koji ugovarate.

Djelomično kasko osiguranje

Ako kao vozač, odnosno vlasnik motornog vozila smatrate da Vam nije potrebno potpuno kasko osiguranje, nudimo Vam mogućnost odabira jedne od kombinacija djelomičnog kasko osiguranja, kojima su osigurani samo pojedinačni rizici i koje najbolje odgovaraju Vašim potrebama. Djelomični kasko možete ugovoriti za vozilo „bilo gdje da se nalazi" ili „samo za vrijeme mirovanja vozila".

Kombinacija A

Pokriva osiguranje od rizika požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada zračnih letjelica, manifestacije i demonstracije.

Kombinacija B

Pokriva oštećenje ili lom stakla na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao i štete izravno prouzročene od divljači i domaćih životinja.

Kombinacija C

Uključuje troškove vuče, odnosno prijevoza osobnog automobila koje nije u voznom stanju zbog prometne nezgode ili kvara, do mjesta prebivališta, odnosno sjedišta osiguranika.Također uključuje i troškove prijevoza vozača i putnika prijevoznim sredstvom u javnom prometu do mjesta prebivališta odnosno sjedišta, a najviše prema broju registriranih mjesta.

Kombinacija E

Pokriva lom stakla na osobnom automobilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima. Djelomično kasko osiguranje „samo za vrijeme mirovanja vozila" može se ugovoriti samo po kombinaciji A. Ova vrsta djelomičnog kasko osiguranja vrijedi samo za razdoblja dok se vozilo nalazi na mjestu, koje je u ugovoru označeno bližom adresom, kao mjesto osiguranja, s tim da vozilo bude parkirano u zaključanoj garaži. Ako se radi o vozilima koja su namijenjena za prodaju, a koja su smještena na otvorenom prostoru, ova vrsta djelomičnog kaska vrijedi samo ako je taj prostor ograđen i stalno čuvan. Uz djelomično kasko osiguranje nije moguće zaključiti osiguranje naknadno ugrađene opreme, prtljage te drugih stvari u vozilu i na vozilu, koje se ne smatraju sastavnim dijelom vozila. Djelomično kasko osiguranje zaključuje se bez sudjelovanja osiguranika u šteti - franšize, a ne vrijede ni odredbe o obveznoj dodatnoj franšizi kod ostvarenja rizika krađe te odredbe o bonusu i malusu.

Štedno kasko osiguranje

Osigurati se mogu osobna/putnička vozila starosti od 3 do 10 godina, dok je vrijednost na koju se osiguravaju ugovorena vrijednost predmeta osiguranja. Štedno kasko osiguranje pokriva štete prouzrokovane svim osnovnim osiguranim rizicima, koji za posljedicu imaju totalnu štetu ili krađu vozila.

Kasko pokriće vrijedi na području Bosne i Hercegovine i na području zemalja članica Sustava zelene karte, osim u slučajevima kada se drukčije ugovori.

Prilikom izračuna premije kasko osiguranja, kao osnovica se uzima stvarna novonabavna cijena vozila koja vrijedi u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Također, premija se utvrđuje s obzirom na:

 • vrstu i namjenu vozila
 • tehničke karakteristike vozila
 • trajanje osiguranja (jednogodišnje/višegodišnje)
 • oblik, visinu i opseg pokrića.
 • 10% - 20% bonusa, kada prvi puta ugovarate kasko osiguranje, na temelju stečenog bonusa na polici automobilske odgovornosti
 • 10% - 50% bonusa temeljem vlastitog kasko bonusa
 • priznavanje stečenog bonusa i kod drugih osiguravatelja
 • 10% popusta članovima AMD-a
 • 10 - 20% popusta za osobe s invaliditetom
 • 10 - 20% popusta na starost vozila
 • 10% popusta za ugrađenu zaštitu od krađe na vozilu
 • mogućnost plaćanja u više beskamatnih obroka (bankovnim karticama).