Imovina

Zaštitite svoje vrijednosti

Paket osiguranja kućanstva - Family osiguranje

Dom je mjesto na kojem se osjećamo bezbrižno i kojem se uvijek s radošću vraćamo. Dom su uspomene, dom je obitelj. Svakome od nas sigurnost vlastitog doma je nešto neprocjenjivo. Čuvajte svoju mirnu luku od niza nepredvidivih događaja i odaberite svoju kombinaciju iz ponude FAMILY paketa - Basic, Trend ili Prestige. Uz dodatna ugovaranja iskoristite pogodnosti koje Vam ADRIATIC nudi.

Svota osiguranja koja se isplaćuje u slučaju štetnog događaja postavljena je po principu staro za novo, ako osigurani predmet nije izgubio na svojoj vrijednosti više od 60% novonabavne vrijednosti.

Family paketi osiguravaju:

 • Kompletne stambene i pomoćne objekte - građevinski dio objekta i ugrađenu opremu te stvari kućanstva u samom objektu kao i u pomoćnim prostorijama
 • Boje na zidu i građevnoj stolariji
 • Staklene površine
 • Zidne i stropne obloge
 • Gotov novac i nakit
 • Umjetnine
 • Dokumente
 • Ukrasno bilje i drveće...

Pruža pokriće za osigurane opasnosti od: požara i udara groma, oluje, tuče, pada i udara letjelice, udara vlastitog i nepoznatog vozila u osigurani građevinski objekt, manifestacija, demonstracija, vandalizma i unutarnjih nemira, poplava, bujica i visokih voda, klizanja tla i odronjavanja zemljišta, snježne lavine, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, teške krađe i razbojstva, razbojničke krađe i loma staklenih površina.

BASIC + dodatna pokrića poput:

 • odgovornosti prema trećima, štete uzrokovane začepljenim cijevima, troškovi pronalaženja i saniranja oštećenja na vodovodnim i kanalizacijskim cijevima, troškovi zamjenskih dokumenata, troškovi ulaska u stan u slučaju gubitka ključeva, štete na stvarima za vrijeme preseljenja, štete kao posljedica pritiska snijega i uslijed djelovanja težine snježnih ili ledenih masa.

TREND + specifičniji rizici i opasnosti koje mogu nanijeti Vašem kućnom budžetu troškove vrtoglavih iznosa poput:

 • štete nastale uslijed otvorenih ili nepravilno zatvorenih prozora, šteta od izljeva vode iz otvorenih slavina, iz odvoda oborinskih voda s krova i sl., štete na drveću i ukrasnom bilju, trošak zamjenskog stambenog prostora, šteta na uređajima kućanstva od el. energije, pada ili udara, posrednog udara groma, razbojništva izvan mjesta osiguranja i obične krađe.

Za Vas smo posebno pripremili...

Mogućnost ugovaranja jednog od dopunskih rizika koji Vam pružaju FAMILY paketi:

 • Rizik potresa
 • Osiguranje članova kućanstva od smrti uslijed nezgode na svotu osiguranja od 20.000,00 KM
 • Osiguranje nenastanjenih objekta: vikendice, apartmani i sl.