Imovina

Zaštitite svoje vrijednosti

Ostala osiguranja imovine

Ugovaranjem ove vrste osiguranja, osigurani ste od rizika počinjenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, ali i obijesti, odnosno vandalizma tijekom provalne krađe.

Što sve možete osigurati:

 • pokretnine u zgradama ili prostorijama, namještaj, uređaji, alati i strojevi
 • novac i razne dragocjenosti, vrijednosni papiri, razne zbirke i sl.
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • pokretnine u muzejima, na izložbama, u javnim knjižnicama
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima.

Ugovaranjem ove vrste osiguranja osigurani ste od rizika loma sljedećih predmeta osiguranja:

 • svih vrsta stakala
 • svjetlećih natpisa i reklama
 • slika, natpisa i ukrasa izrađenih na osiguranim staklima
 • mramornih ploča i ploča od umjetnog kamena.

Šteta se obračunava prema visini troškova za namještanje novog stakla, odnosno za druge stvari iste vrste i kvalitete na mjesto polomljene, odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili staklenih slova bez odbitka procijenjene istrošenosti, odnosno amortizacije.

Prekid rada, bilo kratkotrajni i duži, može Vašem poslovanju nanijeti velike financijske gubitke. Upravo zato osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika može biti od vitalne važnosti za Vašu tvrtku, kao i osiguranje od požara. I dok je osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika osnovna polica većine tvrtki, malo je onih koji na vrijeme ili uopće razmišljaju o šteti koja može nastati ako bi požar, oluja ili poplava u toj mjeri oštetila njihove proizvodne pogone da bi daljnja proizvodnja bila privremeno prekinuta. Sve se to može odraziti na budućnost poslovanja, a time i budućnost Vas i Vaših zaposlenika. Upravo zbog ovakve povezanosti, ova se polica osiguranja ne može zaključiti kao pojedinačna polica, već kao dodatak na policu osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika za Vašu tvrtku (standardno pokriće).

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguranje sklopljeno po Uvjetima za osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika proširuje se i na pokriće od rizika potresa. Osiguranik ima pravo na naknadu štete ako se dokaže da se potres, na prostoru gdje se nalaze osigurani predmeti, očitovao intenzitetom jednakim ili višim od 5 stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Prigodom ostvarenja rizika potresa svi događaji nastali unutar 72 sata smatrat će se jednim štetnim događajem. Šteta pokrivena ovim osiguranjem plativa je uz odbitnu franšizu koja ne može biti manja od 1.000 KM ukupne svote osiguranja.

Ugovaranjem ovakvog osiguravateljnog pokrića, osiguravatelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih osnovnih rizika:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča
 • udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • izlijevanje vode
 • mraz
 • led i snijeg
 • snježna lavina, kiša
 • odronjavanje i zarušavanje tla
 • slijeganje tla
 • nepredviđena građevinska nezgoda
 • nespretnost, nemar i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalna krađa.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, mogu se zaključiti i dopunski rizici:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja građevinskih radova u jamstvenom roku.

Ugovaranjem ovakvog osiguravateljnog pokrića, osiguravatelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih osnovnih rizika:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča
 • udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • izlijevanje vode
 • mraz
 • led i snijeg
 • snježna lavina, kiša
 • odronjavanje i zarušavanje tla
 • slijeganje tla
 • nepredviđena građevinska nezgoda
 • nespretnost, nemar i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalna krađa.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, mogu se zaključiti i dopunski rizici:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja građevinskih radova u jamstvenom roku.

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%, ako nije drugačije ugovoreno. Ako se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 30%. U slučaju ostvarenja rizika iz odgovornosti izvoditelja radova prema trećim osobama odbitna franšiza se ne primjenjuje. Trajanje montaže također utječe na iznos premije osiguranja

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog:
 • nezgode u pogonu
 • nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • pada i udara stranog predmeta.

Pod nezgodom u pogonu podrazumijevaju se događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada vezano uz uporabu osigurane stvari.

Što se sve može osigurati:
 • strojevi, uređaji i instalacije, zajedno s punjenjem, postoljem, ležištem i temeljem
 • instalacije - centralnog grijanja, plina, protupožarne, akustične, signalne i sl.
 • krupni alat, trake, lanci, užad i sl.
 • razna elektronička oprema, razni uređaji i strojevi slabe struje
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima.

Kod ovog oblika osiguranja moguće je obračunati i popust na premiju u obliku bonusa, odnosno doplatak na premiju u obliku malusa, ovisno o tehničkom rezultatu (odnosa likvidiranih šteta i naplaćene tehničke premije) u određenom osiguravateljnom razdoblju. Maksimalan popust/malus iznosi 30%. U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%, ako nije drugačije ugovoreno. Ako se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 30%. Moguće je ugovoriti otkup odbitne franšize, kao i otkup amortizirane vrijednosti kod djelomičnih šteta (vrijednost stvari se ne umanjuje za amortizaciju u trenutku nastanka štete).

Budite spremni na sva neugodna iznenađenja u svojem domu i zaštitite stvari u njemu od rizika koji im prijete.

Ovom policom osiguranja osiguravaju se stvari kućanstva u stalno nastanjenim stanovima i nenastanjenim stanovima. Stalno nastanjen stan je stan u stalnom mjestu boravka osiguranika, koji nije više od 60 dana neprekidno nenastanjen u toku 12 mjeseci. Nenastanjen stan je stan/kuća za odmor, stanovi nenastanjeni više od 60 dana, neprekidno u toku 12 mjeseci i sl.

Moguće je zaključiti:
 • osnovno osiguranje stvari kućanstva
 • dopunsko osiguranje boja na zidu i građevnoj stolariji, raznih obloga na podu, zidu i stropu (tapete, lamperija, pločice i sl.) te podova (parket, tepih, pločice i sl.)
 • dopunsko osiguranje staklenih površina
 • dopunsko osiguranje uobičajenih troškova pronalaženja oštećenja na vodovodnim i odvodnim cijevima kućne kanalizacije, saniranje zidarskih i vodoinstalaterskih radova na zidu ili podu i naknada štete na tim cijevima.
U pokriću je do određenih limita određenih pripadajućim Uvjetima, bez dodatnog plaćanja premije i:
 • odgovornost u svojstvu privatne osobe za štete prema trećim osobama
 • gotov novac
 • vrijednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i sl. predmeti
 • umjetnički predmeti (slike, vaze, skulpture i sl.)
 • zbirke (poštanske marke, stari novac, značke i sl.)
 • antikni predmeti (stilski namještaj, staro oružje i sl.)
 • stvari kućanstva na tavanu, šupi i garaži te na terasi
 • TV i ostale antene izvan zatvorenih prostorija stana ako se njima ne koristi više stanova i ako se ne koriste u komercijalne svrhe
 • osobne isprave i dokumenti (osobna iskaznica, putovnica i sl.)
 • šteta na građevnim dijelovima stana, instalacijama i opremi (oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd.), koja je nastala zbog izvršene i pokušane provalne krađe.
Osnovni osigurani rizici:
 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • poplave i bujice
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • snježna lavina
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • provalna krađa
 • razbojstvo
 • obična krađa
 • odgovornost prema trećima.
Uz ova pokrića moguće je zaključiti i:
 • Dopunsko osiguranje uređaja za štete uslijed djelovanja električne energije.

Kao dopunsko osiguranje moguće je zaključiti i osiguranje kućanskih aparata i uređaja od šteta uslijed djelovanja električne energije.

Moguće je osigurati sljedeće uređaje:
 • hladnjak
 • hladnjak kombiniran sa zamrzivačem
 • stroj za pranje posuđa
 • stroj za pranje rublja
 • stroj za pranje i sušenje rublja
 • škrinja ili ormar za duboko zamrzavanje
 • klima uređaj - stabilni
 • televizor CTV
 • videorecorder
 • HI - FI linija
 • DVD player i recorder
 • kućno računalo
 • Plazma TV
 • LCD TV.
Ako na jednoj polici osiguravate 5 i više uređaja ostvarujete popust od 10% od ukupne premije.