Što u slučaju štete

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Što u slučaju prometne nezgode

Odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH definiraju prometnu nezgodu kao događaj na cesti, izazvan kršenjem propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili je preminula ili je nastupila materijalna šteta.

U slučaju prometne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni da odmah uklone vozila sa kolovoza i da razmijene lične podatke te popune i potpišu obrazac Evropskog izvještaja o prometnoj nezgodi. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nezgode prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene lične podatke.
Mjesto prometne nezgode potrebno je fotografirati sa nekoliko različitih pozicija, po potrebi izmjeriti pojedine elemente prometne nezgode. Ako je to potrebno, izvještaj o nezgodi može se završiti i na dodatnom papiru, koji čini dio izvještaja o prometnoj nezgodi.

U slučaju kada je nastala veća materijalna štete ili ima povrijeđenih lica, sudionici su dužni ostati na licu mjesta, pozvati najbližu policijsku postaju, sačekati dolazak ovlaštene službene osobe te pružiti pomoć unesrećenim. Policija i druga ovlaštena lica dužni su da izađu na mjesto prometne nezgode i obave fotografisanje mjesta nezgode, naprave zapisnik o uviđaju i obave druge potrebne radnje.

Ako drugi sudionik prometne nezgode odbije dati svoje osobne podatke ili podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, ili ako postoje različita mišljenja u pogledu odgovornosti, ili ako dođe do sudara sa neregistriranim vozilom ili vozilom inozemne registracije, te u slučaju alkoholiziranosti vozača ili vožnje bez odgovarajuće vozačke dozvole, dužni ste obavijestiti o prometnoj nezgodi nadležnu policijsku postaju čiji su službenici dužni izaći na mjesto prometne nezgode o kojoj su obaviješteni.

Postupak prijave štete

U slučaju prometne nezgode sa vozilom osiguranim od automobilske odgovornosti u ADRIATICU, štetu prijavljujete u najbližoj podružnici ili u sjedištu Društva na obrascu zahtjeva za naknadu štete koji možete preuzeti ovdje.

Ako je na vozilima nastupila manja materijalna šteta, a policija nije obavila očevid, savjetujemo da oba (ili više ako ih ima) sudionika pristupe prijavi štete sa oštećenim vozilima koja su sudjelovala u nezgodi kako bi se osigurala maksimalno brza procjena šteta i kvalitetna obrada odštetnog zahtjeva.

Procjenu štete na vozilu i ostaloj oštećenoj imovini obavit će naši procjenitelji profesionalno i u najkraćem mogućem roku.

Štetu možete prijaviti neposredno u našim odjelima prijave i procjena šteta.

U slučaju sudara sa vozilom inozemne registracijske oznake

Savjetujemo da od vozača vozila inozemnih registarskih oznaka zatražite kopiju zelene karte. Zelena karta sadrži potrebne podatke koji će olakšati postupak utvrđivanja osiguravajućeg društva inozemnog vozila. Ako inozemni vozač ne posjeduje zelenu kartu, potrebno je od istoga zatražiti drugi dokument iz kojeg se može identificirati registarska oznaka i država registracije vozila (npr. policu osiguranja od autoodgovornosti ili kopiju saobraćajne dozvole). U slučaju nezgode prouzrokovane upotrebom skupa vozila, potrebna je identifikacija i vučnog i priključnog vozila. Oštećena osoba svoj odštetni zahtjev podnosi Birou zelene karte u BiH. Sa obzirom na to da su određeni osiguravatelji u BiH od strane Biroa zelene karte u BiH ovlašteni za obradu međunarodnih automobilskih šteta u skladu sa međunarodnim sporazumima, zahtjev možete podnijeti i domaćem društvu za osiguranje sa kojim inozemni osiguravatelj drugog učesnika u nezgodi ima zaključen korespondentni ugovor. Ažurirani spisak korespondenata po državama može se naći na web stranici Biroa zelene karte u BiH. Detaljnije informacije i savjete oko podnošenja odštetnog zahtjeva možete dobiti od našeg Odjela međunarodnih šteta.

U slučaju prometne nezgode u inozemstvu

Preporuka je obavijestiti prometnu policiju, a u slučaju da policijski uviđaj nije rađen, potrebno je pribaviti što više podataka o drugom sudioniku prometne nezgode i njegovom vozilu i to: registarsku oznaku, podatke o vozaču i vlasniku vozila te kopiju zelene karte ili podatke o osiguravatelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj police i period važenja). Navedeni podaci su potrebni za vučno i priključno vozilo ukoliko se radi o nezgodi izazvanoj upotrebom skupa vozila. Preporučujemo da sa drugim sudionikom ili sudionicima prometne nezgode ispunite i potpišete obrazac Europskog izvješća o nezgodi. Navedeni obrazac ima jedinstven tekst na svim jezicima, ispisuje se u duplikatu i u istome je, osim podataka o vozilima i vozačima, potrebno označiti jednu od ponuđenih okolnosti nastanka nezgode, te sačiniti što točniju skicu lica mjesta. Ako ste u mogućnosti, poželjno je da napravite i fotografije lica mjesta nezgode sa vozilima u sudarnoj poziciji i vidljivim oštećenjima.

Ako smatrate da je drugi sudionik odgovoran za prometnu nezgodu, savjetujemo Vam da kontaktirate osiguravajuće društvo kod kojeg isti ima zaključenu policu osiguranja od autoodgovornosti radi uputa o podnošenju zahtjeva. Ako tijekom boravka u inozemstvu niste prijavili svoj odštetni zahtjev osiguravajućem društvu pretpostavljenog krivca, po povratku u Bosnu i Hercegovinu možete se obratiti našem Odjelu međunarodnih šteta gdje ćete dobiti informacije o proceduri podnošenja odštetnog zahtjeva.

Ako ste Vi skrivili prometnu nezgodu, prometnoj policiji ili drugom sudioniku nezgode trebate dati kopiju zelene karte ili kopiju police osiguranja od autoodgovornosti, odnosno drugi dokument iz kojeg se može utvrditi registarska oznaka i država registracije vozila čijom upotrebom je prouzročena nezgoda.

Odštetni zahtjev