Što u slučaju štete

Osiguranje imovine

Dogodila Vam se poplava, izljev vode iz vodovodnih cijevi, požar ili možda provala?

Provjerite Vašu policu osiguranja imovine koju imate kod nas i slobodno nas odmah kontaktirajte.

Ukoliko ste pretrpjeli štetu na Vašoj imovini uslijed nastanka osiguranog slučaja, postupak je sljedeći:

  • odmah poduzmite sve moguće radnje da se šteta ograniči ili ukloni izvor opasnosti
  • u svim slučajevima požara, eksplozije, krađe, razbojstva ili prometne nesreće, odmah prijavite nadležnom tijelu Ministarstva unutarnjih poslova nastupanje istog uz popis uništenih, ukradenih, nestalih ili oštećenih stvari
  • odmah, najkasnije u roku 3 radna dana od nastupanja osiguranog slučaja, obavijestite ADRIATIC putem telefona, faxa ili e-maila
  • do dolaska predstavnika Jadranskog na mjestu štete ne mijenjajte stanje uništenih, odnosno oštećenih stvari osim ako je to potrebno radi javnog interesa ili radi sprječavanja veće štete
  • štetu prijavite u Odjelu prijave i procjene šteta, u podružnici koja je izdala policu osiguranja ili u sjedištu društva i to na sljedećim lokacijama (vidi link) neposredno ili putem faxa ili e-maila
  • odaberite obrazac koji odgovora Vašoj polici osiguranja:
  • Stručne osobe ADRIATICA po prijavi štete izlaze na uviđaj isti radni dan, najkasnije u roku 24 sata.