Ostale vrste osiguranja

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadan i od volje osiguranika neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguranje osoba može biti:

  • pojedinačno ili individualno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - fizička osoba, a polica glasi na ime i prezime osiguranika
  • grupno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za 2 do 6 osoba
  • kolektivno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za više od 6 osoba i polica za sve osiguranike mora biti sa naznakom imena i prezimena osiguranika i identifikacijskog broja.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od navršenih 14 do navršenih 75 godina.