Životna

Životno osiguranje

Život je prepun mogućnosti i prilika, a smisao životnog osiguranja je svakome od nas omogućiti da i u nepredvidivim životnim situacijama imamo siguran oslonac i podršku kada nam je najpotrebnije.

U tom smjeru idu i nastojanja Adriatica, u razvijanju najšire i najkompletnije usluge na području životnih osiguranja, koja će Vam uz štednu komponentu omogućiti spokojnu i mirnu treću životnu dob. Zaštitite sebe, svoje najmilije i pobrinite se za budućnost koja je pred Vama.

Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 10 do 25 godina, a pristupna dob osoba kreće se u rasponu od 14 do 65 godina. Za osobe do navršenih 18 godina života potrebna je pisana suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih uz život osigurane osobe. Pored osiguranja, jedan je od najisplativijih dugoročnih oblika štednje koji omogućuje korisniku kumuliranje značajnih financijskih sredstava u budućnosti. Novac uplaćen u životno osiguranje maksimalno je zaštićen zakonskim instrumentima.

Osiguranje života omogućuje nam da se na vrijeme pobrinemo za svoju budućnost i budućnost svoje obitelji, odnosno dragih i bliskih osoba. Pored rizika smrti, starenjem se povećava rizik smanjenja sposobnosti zarađivanja, a osiguranje života pomoći će nam otkloniti štetne posljedice navedenih rizika. Osiguranje za slučaj smrti omogućava nasljednicima nastavak uobičajenog životnog standarda, bez financijskih stresova koji se u takvim slučajevima obično javljaju, dok osiguranje za slučaj doživljenja omogućuje korisniku da planskom štednjom otkloni rizik smanjenja mogućnosti prihodovanja zbog starosti.

Svakome kome je cilj osigurati sredstva za pristojan standard u mirovini, štedjeti da bi mogao raspolagati značajnim sredstvima za kasniju potrošnju, akumulirati sredstva za školovanje djece ili financijski olakšati djeci početak samostalnog života, zbrinuti djecu, partnera, roditelje, ili osigurati otplatu kredita u slučaju najgoreg, zaštititi svoje poslovanje ili povećati nasljedstvo za svoje potomke.