Roba u prijevozu

Osiguranje roba u prijevozu

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Postoje dvije osnovne vrste ugovora o transportnom osiguranju:

  • Pojedinačni ugovori kojima se osiguravaju pojedine, ugovorom točno određene, pošiljke robe koje se prevoze na određenoj relaciji.
  • Opći (generalni) ugovori kojima se osigurava veći broj pošiljaka koje se uzastopce otpremaju i koje su u ugovoru označene samo u općim crtama.