Odgovornost

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjima od odgovornosti zaštićena je imovina osiguranika u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem se štiti ekonomski interes osiguranika.

Sve vrste osiguranja od odgovornosti se dijele na:


Izvanugovorna odgovornost je vrsta osiguranja u kojima oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Kod ovog oblika odgovornosti primjenjuje se načelo objektivne odgovornosti, tj. nije nužno postojanje krivnje osiguranika, već je nužan nastanak događaja koji je prouzročio štetu.

Ugovorna odgovornost se naziva još i profesionalnom odgovornošću. Kod ovog oblika odgovornosti obveza za naknadu štete postoji samo ako je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju svojih obveza.