Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Umirovljeni djelatnici, djelatnici za vrijeme službenog puta

Umirovljeni djelatnici

Prema dopunskim Uvjetima osiguravaju se umirovljeni djelatnici od posljedice nesretnog slučaja i to za sljedeće rizike:

  • slučaj smrti zbog nezgode ili bolesti
  • trajni invaliditet.

Mogu se osigurati umirovljeni djelatnici do 85 godina života bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i bez plaćanja povišene premije osiguranja, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su, u svakom slučaju, isključene iz osiguranja.

Za slučaj smrti uslijed bolesti osiguratelj je dužan isplatiti:

  • 50% osigurane svote ako osiguranik umre tijekom prvih 6 mjeseci trajanja osiguranja, odnosno od njegovog pristupa u osiguranje osim ako je smrt nastupila za vrijeme trudnoće ili porođaja
  • osiguranu svotu ako osiguranik umre nakon 6 mjeseci od početka osiguranja, odnosno od njegovog pristupa u osiguranje.

Osiguranje osoba za vrijeme službenog puta od posljedica nesretnog slučaja

Osiguravaju se u pravilu pravne osobe koje izdaju putne naloge i plaćaju premiju osiguranja.

Osiguranika predstavlja osoba na koju glasi putni nalog za službeni put i od čije smrti, invalidnosti ili narušenja zdravlja, ovisi isplata osigurane svote, odnosno naknade.
Službenim putom smatra se samo put koji je poduzet po putnom nalogu, a koji je propisno izdan i evidentiran od strane ugovaratelja osiguranja na ime i prezime pojedine osobe.

Obveza osiguratelja počinje od trenutka kad je osiguranik krenuo na put iz svoje kuće ili radnog mjesta pa sve do trenutka povratka kući ili na radno mjesto.
Osiguratelj je u obvezi samo ako je putni nalog izdan osiguraniku prije početka puta.

Osigurane osobe uključuju se u obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost i plaćanje povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.