Nezgoda

Nezgode se ne događaju samo drugima

Osobe s posebnim ovlastima, dioničari

Osobe s posebnim ovlastima

Prema posebnim uvjetima osiguravaju se osobe s posebnim poslovnim ovlastima i odgovornostima od posljedica nesretnog slučaja, s uključenjem rizika smrti uslijed bolesti.

Osigurateljno pokriće moguće je pružiti za:

  • smrt uslijed nesretnog slučaja
  • smrt uslijed bolesti
  • trajni gubitak opće radne sposobnosti (invalidnosti) uslijed nesretnog slučaja
  • narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć uslijed nesretnog slučaja (troškovi liječenja)
  • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja
  • uništenje ili gubitak prtljage za vrijeme puta i boravka izvan mjesta stalnog prebivanja ili rada.

Po ovim posebnim uvjetima se u pravilu mogu osigurati zdrave osobe, od navršenih 18 do navršenih 65 godina života. Osobe iznad 65 godina mogu biti osigurane samo po dopunskim uvjetima i cjeniku povišenih premija.

Dioničari

Ugovaratelj osiguranja može biti pravna osoba / dioničko društvo koja je izdala svoje dionice na ime, a osobe koje su kupile dionice na svoje ime mogu se u ovom slučaju osigurati od posljedica nesretnog slučaja.

Osiguranik je fizička osoba na koju glasi dionica te se uključuju u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost, kao i bez plaćanja povišene premije, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, a koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Obveza osiguratelja

Dioničar koji ima više dionica na svoje ime, osiguran je u svakom slučaju jednostruko.
Ako je ugovoreno osiguranje s uključenjem smrti od bolesti, obveza osiguratelja za slučaj smrti uslijed bolesti tijekom prvih triju mjeseci trajanja ugovora o osiguranju iznosi 50% od ugovorene osigurane svote.

U slučaju smrti uslijed bolesti dioničara do 14 godine, osiguratelj je obvezan isplatiti korisniku za pogrebne troškove 50% osigurane svote.
Dioničar koji je stariji od 75 godina ne može biti ni u kojem slučaju osiguran za slučaj smrti uslijed bolesti.

Pravne osobe koje imaju dionice nisu obuhvaćene osiguranjem, kao i osobe po dionicama koje glase na donositelja.