Sigurnost i zdravlje

Za Vas smo pripremili

DZO Classic

Classic zdravstveni program

Namijenjen je svima koji žele redovitu kontrolu zdravlja uz viši standard usluge. Izaberite jednu od polica:

XXL, XL, L i Lm.

 • Opsežan sistematski pregled
 • Mogućnost kreiranja individualnog sistematskog pregleda
 • Pisano mišljenje o stanju zdravlja od strane ovlaštenog liječnika
 • Ugovaranje termina sistematskog pregleda u roku 48 h, a u iznimnim slučajevima odmah
 • Pogodnosti prigodom korištenja usluga Poliklinike Sunce - Agram izvan sistematskog pregleda

Cjenik Classic

DZO Exclusive

Exclusive zdravstveni program

Jedinstveni zdravstveni program iz kojeg možete odabrati Gold ili Silver policu. Idealan spoj vrhunske brige o Vašem zdravlju uz maksimalno individualiziran pristup liječnika i cjelogodišnje praćenje Vašeg zdravstvenog stanja.

 • Osobni savjetnik (liječnik) za zdravlje
 • Uvodni pregled o stanju zdravlja od strane ovlaštenog liječnika
 • Exclusive pogodnosti na brojne medicinske usluge
 • Ugovaranje termina pregleda u roku 24 h, a u iznimnim slučajevima odmah
 • Završni godišnji intervju s ovlaštenim liječnikom o stanju zdravlja

Cjenik Exclusive

DZO Plus

Zdravlje nam je svima bitno, a prevencija je prvi uvjet za potpuno izlječenje. Za očuvanje Vašeg zdravlja Adriatic osiguranje već ima razvijen program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. No što u slučaju ako nas pogodi neka teška bolest? Suočiti se s bolešću nije lako. Uzmemo li u obzir i činjenicu da i nakon što preživimo tešku bolest postoji mogućnost da više nikada ne budemo jednako radno sposobni kao prije, postavlja se logično pitanje: a tko će sve to platiti?

Za zdravlje u plusu, Adriatic osiguranje pripremilo je jedinstven proizvod DZO plus.*

Ugovorite DZO plus i maximalno se zaštite u slučaju nastanka teških oboljenja (maligni tumor, otkazivanje rada bubrega, moždani udar, benigni tumori mozga, infarkt miokarda, hronično oboljenje jetre, transplantacija organa, hronično oboljenje pluća, koma, encefalitis, embolija pluća, bakterijski meningitis).
Radi se o najtežim bolestima, kao i onima koje su prema statistikama najučestalije.

* DZO plus se ugovara isključivo uz policu DZO. Osiguranik može biti svaka zdrava osoba od navršenih 14 do 60 godina. Prilikom sklapanja ovog osiguranja, osiguranik obavezno mora popuniti zdravstveni upitnik.

Životno osiguranje

ZAŠTO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih za život osigurane osobe. Pored osiguranja, jedan je od najisplativijih dugoročnih oblika štednje koji omogućuje korisniku kumuliranje značajnih financijskih sredstava u budućnosti. Novac uplaćen u životno osiguranje maximalno je zaštićen zakonskim instrumentima.

ŠTA JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Osiguranje života omogućuje nam da se na vrijeme pobrinemo za svoju budućnost i budućnost svoje obitelji, odnosno drugih posebno bliskih osoba. Pored rizika smrti, starenjem se povećava rizik smanjenja sposobnosti zarađivanja, a osiguranje života pomoći će nam otkloniti štetne posljedice navedenih rizika. Osiguranje za slučaj smrti omogućava nasljednicima nastavak normalnog života, bez financijskih stresova koji se u takvim slučajevima obično javljaju, dok osiguranje za slučaj doživljenja omogućuje korisniku da planskom štednjom otkloni rizik smanjenja mogućnosti prihodovanja zbog starosti.

KOME TREBA ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Svakome kome je cilj osigurati sredstva za pristojan standard u penziji, štedjeti da bi mogao raspolagati značajnim sredstvima za kasniju potrošnju, akumulirati sredstva za školovanje djece ili financijski olakšati djeci početak samostalnog života, zbrinuti djecu, partnera, roditelje,... osigurati otplatu kredita u slučaju najgoreg, zaštititi poslovanje svoje kompanije ili povećati nasljedstvo za svoje nasljednike.

Životno osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti s priključnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja

Vaš život i životi Vaših najbližih vrijednosti su koje se ničim ne mogu nadoknaditi.
U tom smjeru idu i naša nastojanja, u razvijanju najšire i najkompletnije usluge na području životnih osiguranja, koja će Vam uz štednu komponentu omogućiti spokojnu i mirnu treću životnu dob.
Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 10-25 godina, a pristupna dob osoba kreće se u rasponu od 14 do 65 godina. Za osobe do navršenih 18 godina života potrebna je pisana suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Prednosti osiguranja života za slučaj smrti i za slučaj doživljenja sa uključenim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja su:

 • Za slučaj doživljenja nakon isteka ugovorenog trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje ugovorena svota uvećana za udio u dobiti.
 • Ako se ostvari osigurani slučaj smrti od nezgode isplaćuje se dvostruka osigurana svota korisniku osiguranja.
 • Ukoliko nastupi osigurani slučaj smrti od bolesti, korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota, ako je smrt nastupila nakon 3 godine trajanja osiguranja uz osiguranu svotu isplaćuje se i udio u dobiti obračunati do nastanka osiguranog slučaja.
 • Korisniku osiguranja, u slučaju smrti osiguranika zbog bolesti, isplaćuje se 50% ugovorene osigurane svote, ako je smrt nastupila u prvoj godini trajanja osiguranja, a osiguranje je sklopljeno bez liječničkog pregleda.U slučajevima kada je smrt nastupila u prvoj godini trajanja osiguranja isplaćuje se ugovorena osigurana svota ako je smrt osiguranika nastupila u trudnoći, pri porodu, odnosno ako je osiguranje sklopljeno sa liječničkim pregledom.
 • U slučaju nastanka trajnog invaliditeta, ako stupanj invaliditeta premašuje 50%, tada dio stupnja invaliditeta koji premašuje 50% donosi osiguraniku dvostruku naknadu.
 • Isplata dnevne naknade za boravak u bolnici, od posljedica nesretnog slučaja.
 • Kada zaposleniku prestane radni odnos poduzeće može prepustiti policu osiguranja zaposleniku da sam nastavi plaćanje premije osiguranja, ili može prenijeti na novog radnika.
 • Sva naša dugoročna osiguranja zaštićena su valutnom klauzulom.

Riziko životno osiguranje

Riziko osiguranje je životno osiguranje za slučaj smrti osigurane osobe bez štedne komponente. Mogu se osigurati zdrave osobe od 18-60 godina a trajanje osiguranja kreće se od 2-30 godina. Namjenjeno je svima koji žele sigurnost u svom životu a ne štednju.

ZAŠTO RIZIKO OSIGURANJE?

Riziko osiguranje je vrijedan instrument osiguranja kredita. U slučaju da Vam je osiguranje na prvom mjestu, riziko polica nudi Vam veliko osiguravateljno pokriće uz vrlo pristupačnu premiju. Premija se plaća jednokratno.

ONLINE provjera štete