osiguranje vozila

Svjesni ste činjenice da svako motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom nanese materijalna ili nematerijalna šteta. Ugovaranjem police osiguranja štitite sebe i svoju obitelj, svoje vozilo i druge sudionike u prometu od posljedica mogućeg nesretnog slučaja.
Upravo prema Vašim potrebama razvili smo cjelovit program zaštite, u kojem Vam nudimo:

 • obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 • kasko osiguranje
Za Vas smo pripremili

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti [AO]

Policu osiguranja od automobilske odgovornosti obvezni su ugovoriti svi vlasnici ili korisnici motornih vozila prema Zakonu o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.
Ugovaranjem police automobilske odgovornosti osiguravate Vašu odgovornost za naknadu štete prema trećim osobama, u slučaju:

 • tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe
  Bitno je napomenuti da se trećim osobama smatraju pješaci i osobe u drugom vozilu, ali i putnici u Vašem automobilu.
 • uništenja, odnosno oštećenja stvari
  Mi preuzimamo rizik, a Vas štitimo od financijske odgovornosti te jamčimo naknadu štete trećim osobama, prouzročenu iz upravljanjem Vašim motornim vozilom u zemlji i inozemstvu.

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području Bosne i Hercegovine, i na područjima zemalja članica sustava "zelene karte" ukoliko nije drugačije ugovoreno. Na polici osiguranja od automobilske odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, čime Vaša polica osiguranja pruža dodatnu zaštitu Vama, Vašim putnicima i Vašem vozilu.

Dobro je znati

Ukoliko zaboravite pravovremeno produžiti policu osiguranja, ne brinite. Našom policom osiguranja od automobilske odgovornosti u pokriću ste još 30 dana od isteka police, ukoliko je obnovite kod nas.
Ako se tijekom trajanja osiguranja od automobilske odgovornosti promjeni vlasnik, odnosno korisnik vozila, novi vlasnik, odnosno korisnik vozila, koristi prava i prima obveze iz ugovora do isteka osiguranja osim prava na bonus.

Bonus

Pravo na bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod prijenosa prava vlasništva vozila na nasljednika unutar članova uže obitelji [supružnici, djeca, roditelji], pravo na određeni premijski stupanj prenosi se na nasljednika.
Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađeni ste bonusom. Nakon prve godine osiguranja stječete bonus od 10%, a za svaku slijedeću godinu bez štete po 5%. Maksimalan bonus po polici od AO je 50%.

Kasko osiguranje

Što napraviti u slučaju kad u trenutku manje nepažnje, sami napravimo neku bezazlenu nezgodu, a troškovi popravka dosegnu vrtoglave iznose?! Što ukoliko se dogodi krađa i naša imovina nepovratno nestane?!
Tada je obično kasno za razmišljanje o tome što se moglo ranije učiniti kako bi se smanjio gubitak.
Naše višegodišnje iskustvo pokazalo je da kasko osiguranje motornih vozila predstavlja jednu od najisplativijih vrsta osiguranja, jer Vam nadoknađuje materijalne štete na osiguranom vozilu u slučaju:

 • krađe, provalne krađe i razbojstva
 • kada ste Vi prouzročili ili ste suodgovorni za prometnu nezgodu
 • kada je vozilo oštećeno bez Vašeg znanja
 • uslijed pada ili udarca nekog predmeta
 • oluje, tuče i udara groma
 • požara, eksplozije i drugih ugovorenih rizika.

Možete ugovoriti kasko osiguranje:

 • osobnih automobila
 • teretnih vozila
 • autobusa i sličnih vozila
 • vučnih vozila
 • specijalnih motornih vozila
 • motocikla i sl. vozila
 • priključnih vozila i kontejnera
 • motornih vozila inozemne registracije
 • vozila na popravku u automehaničarskim i autoremontnim radionicama i radionicama za pranje i podmazivanje vozila
 • radnih vozila
 • tračnih vozila
 • naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova, opreme, prtljage, i raznih alata i sl.

Teritorijalna valjanost

Kasko pokriće vrijedi na području Bosne i Hercegovine i području zemalja članica zelene karte, ako se drukčije ne ugovori.

Premija kasko osiguranja

Kao osnovica za obračun premije uzima se stvarna novonabavna cijena vozila u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Pored toga premija se utvrđuje s obzirom na:

 • vrstu i namjenu vozila
 • tehničke karakteristike vozila
 • trajanje osiguranja [jednogodišnje/višegodišnje]
 • oblik, visinu i opseg pokrića

Znate li da nižu premiju osiguranja možete ostvariti ugovaranjem franšize?

Što je Franšiza?

Ukoliko je ugovorena franšiza, to znači da osiguranik na svoj teret preuzima dio štete, ali mu se i premija osiguranja proporcionalno smanjuje. Kod kasko osiguranja uvijek se radi o odbitnoj franšizi čiji iznos ovisi o vrsti kaska kojeg ugovarate.

Vrste kaska

Postoje dvije vrste kasko osiguranja cestovnih vozila:

 • potpuno kasko osiguranje
 • djelomično kasko osiguranje

Pogodnosti

 • 10% - 20% bonusa, kada prvi puta ugovarate kasko osiguranje, na temelju stečenog bonusa na polici automobilske odgovornosti
 • 10% - 50% bonusa temeljem vlastitog kasko bonusa
 • priznavanje stečenog bonusa i kod drugih osiguravatelja
 • 10% popusta članovima AMD-a
 • 10 - 20% popusta za osobe s invaliditetom
 • 10 - 20% popusta na starost vozila
 • 10% popusta za ugrađenu zaštitu od krađe na vozilu
 • mogućnost plaćanja u više beskamatnih obroka [čekovima i karticama]

Potpuno kasko osiguranje

Potpuno kasko osiguranje pokriva štete prouzročene oštećenjem, uništenjem ili nestankom osiguranog vozila odnosno drugih osiguranih stvari u i na vozilu, nakon ostvarenja osiguranih rizika.

U okviru potpunog kasko osiguranja, mogu se zaključiti dvije vrste tog osiguranja, koje pokrivaju iste rizike:

 • potpuno kasko osiguranje
 • potpuno kasko osiguranje - kasko povjerenja

Potpuni kasko:

 • može se zaključiti za sve grupe premije u Premijskom sustavu
 • može se ugovoriti osiguranje bez franšize, ali i s franšizom u iznosima: 1%, 2%, 3%, 4%, 5% od cijene novog vozila opterećene carinom i porezima
 • uz potpuno kasko osiguranje, može se zaključiti i osiguranje od rizika loma cjeline odnosno loma radnoga uređaja za određene vrste vozila, te osiguranje prtljage i drugih stvari u vozilu za određene vrste vozila
 • za svaku godinu bez štete odobravamo bonus na polici potpunog kasko osiguranja

Potpuni kasko - kasko povjerenja

Potpuno kasko osiguranje i kasko povjerenja, dvije su varijante potpunog kaska koje pokrivaju iste rizike. Ipak, postoje određene razlike između ove dvije varijante potpunog kasko osiguranja:

 • kasko povjerenja se može zaključiti samo za osobne automobile i teretna vozila
 • kod kasko povjerenja, franšiza se obvezno ugovara, a može se ugovoriti u iznosima 15%, 20%, 25%, 30% od iznosa svake štete po kojoj postoji obveza naknade
 • obzirom na obvezno ugovaranje franšize premija osiguranja je povoljnija
 • na kasko povjerenja se ne primjenjuju odredbe Uvjeta o bonusu i malusu

Djelomično kasko osiguranje

Ukoliko smatrate da Vam je potpuno kasko osiguranje nepotrebno, nudimo Vam mogućnost odabira jedne od kombinacija djelomičnog kasko osiguranja, kojim su osigurani samo pojedinačni rizici.
Djelomični kasko može se zaključiti za vozilo "bilo gdje se nalazilo" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila".

Djelomični kasko "bilo gdje se vozilo nalazilo" može po izboru ugovaratelja osiguranja pokrivati sljedeće rizike - kombinacije:

Kombinacija A

Požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračnih letjelica, manifestacija i demonstracija.

Kombinacija B

Oštećenje ili lom stakla na motornom vozilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao i štete izravno prouzročene od divljači i domaćih životinja.

Kombinacija C

Troškovi vuče, odnosno prijevoza osobnog automobila do mjesta prebivališta, odnosno sjedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog prometne nezgode ili kvara, kao i troškovi prijevoza vozača i putnika prijevoznim sredstvom u javnom prometu do mjesta prebivališta odnosno sjedišta, a najviše prema broju registriranih mjesta.

Kombinacija E

Lom stakla na osobnom automobilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima.
Djelomično kasko osiguranje "samo za vrijeme mirovanja vozila" može se ugovoriti samo po kombinaciji A.
Ovaj vid djelomičnog kasko osiguranja vrijedi samo za vrijeme dok se vozilo nalazi na mjestu koje je u ugovoru označeno bližom adresom, kao mjesto osiguranja, s tim da vozilo bude smješteno u zaključanoj garaži. Ako se radi o vozilima namijenjenim za prodaju, koja su smještena na otvorenom prostoru, ovaj vid djelomičnog kaska vrijedi samo ako je prostor ograđen i stalno čuvan.
Uz djelomično kasko osiguranje nije moguće zaključiti osiguranje naknadno ugrađene opreme, prtljage, te drugih stvari u vozilu i na vozilu, koje se ne smatraju sastavnim dijelom vozila.
Djelomično kasko osiguranje zaključuje se bez sudjelovanja osiguranika u šteti - franšize, a ne vrijede ni odredbe o obveznoj dodatnoj franšizi kod ostvarenja rizika krađe te odredbe o bonusu i malusu.

Gubitak prava na naknadu štete
U kojim slučajevima osiguranik gubi pravo na nadoknadu štete po kasko osiguranju?

Ako se drugačije ne ugovori osiguranik gubi prava iz osiguranja:

 • za vrijeme dok vozilom upravlja osoba bez odgovarajuće dozvole za upravljanje tom vrstom vozila
 • za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droge ili drugih narkotika
 • ako je šteta prouzročena namjerno ili prijevarom
 • ako je do ostvarenja rizika krađe vozila, opreme ili stvari došlo zbog toga što vozilo nije bilo zaključano
 • ako je vozilo oduzeto pravomoćnom sudskom odlukom ili rješenjem, nakon postupanja policije, financijske policije ili carine u zemlji ili inozemstvu;
 • ako nakon prijavljene krađe vozila nije u mogućnosti predočiti osiguratelju originalne ključeve i prometnu dozvolu ukradenog vozila.
ONLINE provjera štete