Što je osiguranje?

Osnovna funkcija osiguranja jest pružanje ekonomske zaštite od rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe, a očituje se kroz naknadu šteta i isplatu osiguranih iznosa. Svi subjekti [pravni subjekti i pojedinci] izloženi su mogućnosti nastanka određenih rizika koji mogu za posljedicu imati nastanak određene štete, a potom i obveze isplate osiguranih iznosa. Osiguranje je ekonomska nužnost svakog tko brine o svojoj sigurnosti, kako u poslovanju, tako i u svakodnevnom životu. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove - plaća premiju osiguranja, a ekonomske posljedice koje mogu nastati zbog nastupanja određenog rizika prenosi na osiguratelja. Ovakvim prijenosom rizika osiguranik sebi stvara sigurnost za budućnost.

VozilaImovinaSigurnost i zdravljeOstale vrste osiguranja

Motorna vozila

Svjesni ste činjenice da svako motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom nanese materijalna ili nematerijalna šteta. Ugovaranjem police osiguranja štitite sebe i svoju obitelj, svoje vozilo i druge sudionike u prometu od posljedica mogućeg nesretnog slučaja.
Upravo prema Vašim potrebama razvili smo cjelovit program zaštite, u kojem Vam nudimo:

  • obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
  • kasko osiguranje

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Više
Kasko osiguranje Više
ONLINE provjera štete